HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Bạn hãy gửi mã số phần cứng này: 361-441-428-811-232
Về cho tác giả theo địa chỉ quyutehy@gmail.com hoặc 0912-068582
Sau đó tác giả sẽ gửi lại Mã bản quyền (Key), bạn điền Key này vào phần RegisterKey của file web.config

Về trang chủ